اطلاعیه زمان نهار
Logo_
صفحه اصلی > اطلاعیه زمان نهار
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۷۸۳۰ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۶/۱/۲۰ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۷۲
اطلاعیه

اطلاعیه زمان نهار

همکاران محترم بدینوسیله ساعت نهار ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ می باشد

همکاران محترم  بدینوسیله ساعت نهار 12:30 الی 13:30 می باشد 

هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط