تولد همکاران فروردین ماهی
Logo_
صفحه اصلی > تولد همکاران فروردین ماهی
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۷۸۳۳ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۶/۱/۲۰ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۸۹
اطلاعیه

تولد همکاران فروردین ماهی

تولد همکاران فروردین ماهی

بدینوسیله میلاد همکاران فروردین مپصا را تبریک عرض می نمائید

 

جناب آقای حمیدرضا خدابخش 1 فروردین

جناب آقای علی شریفی 23 فروردین

جناب آقای غلامرضا باقری 15 فروردین

جناب آقای سامان ساهپوش  8 فروردین

جناب آقای حمیدرضا مهدی یار 19 فروردین

سرکار خانم ویکتوریا روا 15 فروردین

سرکار خانم مریم روشنایی  21 فروردین

جناب آقای علی قویدل 1 فروردین

جناب آقای عادل کیانپور 30 فروردین

سرکار خانم مرضیه واعظی 23 فروردین

جناب آقای محمد ساکی 7 فروردین

سرکار خانم هدا جبلی 4 فروردین

جناب آقای سامان کرباسچی 1 فروردین

جناب آقای مهدی فرقانی  30 فروردین

جناب آقای علی محبوبی نیا 16 فروردین

جناب آقای محمدرضا آقا جان زاده  1 فروردین

جناب آقای اسماعیل شاکری بروجنی 27 فروردین

جناب آقای امیر حسین عنایتی بیدگلی 26 فروردین

جناب آقای ایمان پاکروان 18 فروردین

جناب آقای سید مهدی دربندی 21 فرورین

جناب آقای مسعود حسن نژاد  28 فروردین

جناب آقای آرش حیدریان 20 فروردین

جناب آقای عباس دودانگه  28 فروردین

;

;

;

ارجمند این مقاله را پسندیده اند
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط