بدینوسیله تولد همکاران اردیبهشتی را تبریک عرض می نماییم
Logo_
صفحه اصلی > بدینوسیله تولد همکاران اردیبهشتی را تبریک عرض می نماییم
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۷۸۴۳ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۶/۲/۹ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۶۴
اطلاعیه

بدینوسیله تولد همکاران اردیبهشتی را تبریک عرض می نماییم

بدینوسیله تولد همکاران اردیبهشتی را تبریک عرض می نماییم

بدینوسیله تولد همکاران اردیبهشتی را تبریک عرض می نماییم

آقای پيام

پورکريمي

اردیبهشت 03

آقای علي

قره داغي ميانجي

 اردیبهشت 03

آقای علي

مومني

 اردیبهشت 11

آقای علي

رياحي پور

 اردیبهشت 14

خانم سهيلا

بيرقي باغجقاز

 اردیبهشت 20 

آقای مهدي

کلانتري ميبدي

 اردیبهشت 21

آقای اکبر

علي محمدلو

 اردیبهشت 23

آقای هادي

عباس زادگان

 اردیبهشت 24

 

 

 

آقای حسين

سروش

اردیبهشت 26

خانم فهيمه

ملائي

اردیبهشت 28

خانم سولماز

زين العابديني

اردیبهشت 29

آقای رسول

رنجبر کرمي

اردیبهشت 31

 

 

;

هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط