متولدین تیر ماه
Logo_
صفحه اصلی > متولدین تیر ماه
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۷۸۵۴ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۶/۵/۱۷ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۳۶
اطلاعیه

متولدین تیر ماه

بدینوسیله به همکاران متولد تیرماه تبریک عرض مینماییم
 
 

1

حسن

جانکي

اول تیر

2

غلامرضا

شاهعليپور

اول تیرماه

3

رضا

مروي خياباني

سوم تیر ماه

4

سيدمحمدامين

آذربادگان

سوم تیرماه

5

احسان

پارسايي راد

چهارم تیر ماه

6

ياشار

ولدخاني

ششم تیر ماه

7

مرجان

مهديان

هفتم تیرماه

8

فرشيده

عاشوري

هشتم تیر ماه

9

اصلان

پويش

یازدهم تیر ماه

10

امير

نيک مرام

سیزدهم تیرماه

11

بهار

محمدزاده الوانق

شانزدهم تیرماه

12

عليرضا

فلاحي

بیست و دوم تیرماه

13

مجتبي

مقدم

بیست و هشتم تیرماه

 
هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط