متولدین مرداد ماه
Logo_
صفحه اصلی > متولدین مرداد ماه
امور اداری و منابع انسانی
کد مقاله: ۷۸۵۵ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۶/۵/۱۷ | واحد خبر: منابع انسانی و امور اداری | تعداد بازدید: ۴۳
اطلاعیه

متولدین مرداد ماه

بدینوسیله به همکاران متولد مرداد ماه تبریک عرض می نماییم
 

1

نويد

زارعي

دوم مرداد ماه

2

مهدي

قرباني شيخ نشين

چهاردهم مرداد ماه

3

محسن

مسيحي

هفتم مرداد ماه

4

تارا

خياطي

هشتم مرداد ماه

5

ميلاد

فراهاني

شانزدهم مرداد ماه

6

سيد آرش

صفوي همامي

نوزدهم مرداد ماه

7

امير حسين

بيگلي

بیست و سوم مرداد ماه

8

عاطفه

قيلاو

بیست و سوم مرداد ماه

9

حسين

علي پور

سی و یکم مرداد ماه

 
هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط