ابراز رضایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا
Logo_
صفحه اصلی > ابراز رضایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا
شعبه پردیس
کد مقاله: ۶۸۱۲ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | واحد خبر: پردیس | تعداد بازدید: ۱۷۳
موفقیتها

ابراز رضایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا

ریاست برنامه ریزی و کنترل پروژه های ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رضایت خود را از عملکرد آزمایشگاه پردیس ابراز نمودند.

ریاست برنامه ریزی و کنترل پروژه های ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، جناب آقای مهندس عرفانی نیا، طی پاسخ به نامه درخواست نظرسنجی مپصا، رضایت خود را از عملکرد آزمایشگاه پردیس ابراز نمودند.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از کارفرماهای عمده آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا بوده و تا کنون پروژه های روتین و ویژه چندین چاه از این شرکت در آزمایشگاه، انجام شده یا در حال اجرا میباشد.

پروژه های آنالیز مغزه چندین چاه از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نزدیک چهار سال است که در شرکت مپصا در حال اجرا است و تا کنون گزارش نهایی آزمایشات ویژه چاه های مارون 342،  قلعه نار 11، کبود 3 و چهاربیشه 2 برای این شرکت ارسال گردیده است.

کیفیت خدمات ارائه شده، پاسخگویی همکاران مپصا، سطح تخصص و دانش فنی مپصا، پایبندی به تعهدات مندرج در قرارداد، انعطاف پذیری در برابر تغییرات پروژه ، و رعایت ادب و احترام از جمله مواردی است که در پرسشنامه مپصا، از کارفرما نظرخواهی شده و بازخورد کاملا مثبت از کارفرما دریافت گردیده است، که در نوع خود موفقیتی ارزشمند به حساب می آید.

رضایت کارفرما از اصول اولیه مشتری مداری در خط مشی مدیریت شرکت مپصا تعریف شده و کسب رضایتمندی کارفرما نسبت به پروژه های مربوطه، را باید به فال نیک گرفت چرا که نشان از رشد و توسعه و روند مثبت کاری آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا داشته و پرتو روشنی را بر تصویر آینده کاری آزمایشگاه، ارائه مینماید.

این موفقیت را به کلیه همکاران تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون خانواده مپصا را خواستاریم.

شعبه پردیس و مپصانامه این مقاله را پسندیده اند
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط