اخذ تأییدیه آتش نشانی برای آزمایشگاه پردیس
Logo_
صفحه اصلی > اخذ تأییدیه آتش نشانی برای آزمایشگاه پردیس
شعبه پردیس
کد مقاله: ۶۸۱۳ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | واحد خبر: پردیس | تعداد بازدید: ۱۶۲
گزارش

اخذ تأییدیه آتش نشانی برای آزمایشگاه پردیس

پس از نصب تجهیزات اعلام حریق در ساختمان آزمایشگاه، تأییدیه ایمنی در مقابل حریق برای ساختمان آزمایشگاه از سازمان آتش نشانی اخذ و راه برای اخذ گواهی پایان کار هموار گردید.

ساختمان های شش طبقه و بالاتر و همچنین ساختمان های اداری، تحقیقاتی و صنعتی برای اخذ پایان کار از سوی شهرداری نیاز به اخذ تأییدیه سیستم اعلام و اطفاء حریق از سوی سازمان ایمنی و آتش نشانی دارند و طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق بر عهده مجریان مورد تأیید سازمان میباشد. از جمله مراحل دریافت این تأییدیه شامل تأیید اولیه نقشه ها توسط سازمان آتش نشانی شهر مورد نظر، بازرسی کارشناسان سازمان از محل پروژه و . . .  میباشد.

طبق نقل قول جراید از مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اخذ گواهی تأییدیه سازمان آتش نشانی در راستای پیشگیری از آتش سوزی و ایمنی ساختمان ها الزامی است که بدین جهت از سوی سازمان مذکور سختگیریهای زیاد و البته بجایی صورت میگیرد.

در این راستا اخذ تأییدیه ایمنی حریق از اداره آتش نشانی از ملزومات اخذ گواهی پایان کار برای ساختمان های مستقر در پارک فناوری پردیس میباشد.  بدین جهت پس از پیگیری های مستمر کادر مدیریتی و همکاران آزمایشگاه پردیس و گروه عازم، با نصب تجهیزات اعلام حریق در ساختمان آزمایشگاه، نهایتاً تأییدیه ایمنی آزمایشگاه از سازمان آتش نشانی اخذ گردید و ساختمان مذکور یک قدم به اخذ گواهی پایان کار نزدیک شد.

با این امید که روند رشد و توسعه واحد های دانش بنیان مپصا هرچه روز افزون تر باشد، این موفقیت را به کلیه همکاران مپصا تبریک میگوییم.

مپصانامه این مقاله را پسندیده اند
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط