تسلیت به سرکار خانم نرجس ارجمند
Logo_
صفحه اصلی > تسلیت به سرکار خانم نرجس ارجمند
مپصاکیش
کد مقاله: ۷۸۱۸ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | واحد خبر: مپصانامه | تعداد بازدید: ۱۴۱
مراسم

تسلیت به سرکار خانم نرجس ارجمند

.

سرکار خانم نرجس ارجمند

ضمن ابراز همدردی، درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و بازماندگان را از خداوند منان خواستاریم.

کارکنان شرکت مپصا کیش

;

;

هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان