اعلام رضایت مشتریان از فعالیت های آنالیز مغزه واحد پردیس
Logo_
صفحه اصلی > اعلام رضایت مشتریان از فعالیت های آنالیز مغزه واحد پردیس
شعبه پردیس
کد مقاله: ۷۸۲۱ | تاریخ ثبت مقاله : ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | واحد خبر: پردیس | تعداد بازدید: ۱۳۰
خبر

اعلام رضایت مشتریان از فعالیت های آنالیز مغزه واحد پردیس

طی نظر سنجی از شرکت نفت و گاز پارس، این شرکت رضایت خود را نسبت به پروژه های انجام شده در آزمایشگاه مپصا، را اعلام کرد.

 بنا به خواست مدیریت آزمایشگاه، فرم نظر سنجی از فعالیت های آزمایشگاه در تاریخ 2/11/95 برای شرکت نفت و گاز پارس ارسال و نظرات آن شرکت نسبت به پروژه های انجام شده در شرکت مپصا، دریافت گردید. موارد این نظرسنجی عبارت بودند از:  کیفیت خدمات ارائه شده، میزان پاسخگویی همکاران مپصا، سطح تخصص و دانش فنی، میزان هماهنگی میان عوامل پروژه، میزان درک نیازهای کارفرما، پایبندی به تعهدات مندرج در قرارداد، رعایت اصول ایمنی، سرعت در ارائه خدمات و تحویل به موقع، انعطاف پذیری در برابر تغییرات پروژه، رعایت ادب و احترام، کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاه.

خوشبختانه  بازخورد کارفرما نسبت به موارد فوق الذکر کاملا مثبت بوده و به طور کلی این شرکت رضایت کامل خود را از پروژه های آنالیزمغزه انجام شده در مپصا، اعلام نموده است.

این خبر را به فال نیک میگیریم و با تلاش و توکل به خداوند متعال و با امید به آینده روشنتر فعالیت های شرکت، این موفقیت را به همکاران مپصا به ویژه دست اندرکاران بخش آزمایشگاه آنالیز مغزه مپصا تبریک میگوییم.

;

;

هنوز کاربری این مقاله را نپسندیده است
هنوز کاربری ناخشنودی خود از این مقاله را اعلام نکرده است

کاربر گرامی، برای پسندیدن یا نپسندیدن یک مقاله باید در سایت عضو باشید
نظر دیگر دوستان
اخبار مرتبط